Loading...
ABOUT 2017-07-08T19:33:44+00:00

קצת עלינו

aci עוסקת במתן פתרונות בתחום הטיפול באוויר.
בבחירת הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח נשקלים הפרמטרים הבאים :
הפתרון שייתן את המענה המקצועי הטוב ביותר, והכלכלי ביותר.
והפתרון שייתן את המענה הטוב ביותר לאיכות הסביבה.

יצירתיות באוויר איננה רק סיסמה
יצירתיות , חשיבה אורגינליות , פיתוח אמצעים חדשים לא פתרון בעיות הינה מהות שמחד מאפשרת חסכון כלכלי של 30% לפחות ללקוח בביצוע פרויקטים, ומאידך פיתוח פתרונות מתקדמים תוך התאמה לתהליך היצור.

אופן פעילות החברה מאפשר מבחינת הלקוח לפגוש גוף אחד שייקח אחריות של לכל שלבים מקביעת הקונספט, התכנון ועד לבניית המערכת ולהחזקתה בהמשך השנים.

” הטיפול באוויר דורש ידע רב וניסיון ואינטואציה “ACI ניצבר ידע וניסון רב במתן פתרונות הנדסיים בתחום הטיפול באוויר מאז 1993 בתחום תעשיית המזון בכלל ובמסעדות בפרט , בתחום האוורור וסינון האוויר בתעשייה , במבנים משרדיים , ובתים פרטיים.

אנחנו מספקים הדרכה, ייעוץ ומעקב עד לפתרון ו/או נטרול הבעיה ע”י איתור מקור .הבעיה ואבחונה. אנו מפתחים יחידות סינון מגווונות לתעשייה ולשוק העסקים